Het nieuws uit Nederland, rechtstreeks vanaf de bron. Blijf op de hoogte van gemeenten, maatschappelijke organisaties en sportbonden.

donderdag 19 april 2018

Provincie Gelderland: Overheid zoekt startups voor duurzame doorbraak

Overheid zoekt startups voor duurzame doorbraak
Landelijke en regionale overheden dagen startups uit om nieuwe oplossingen te zoeken voor de uitdagingen van morgen op de StartupDelta Summit.
Lees verder

Woningeigenaren met kleine beurs stimuleren tot verduurzamen
Gedeputeerde Staten overleggen met Provinciale Staten over mogelijkheden om woningeigenaren met kleine beurs te stimuleren tot het verduurzamen van woning.
Lees verder

Elmar Vlottes (PVV) stelt voor...
dat Statenleden hun controlerende taak eens écht gaan uitvoeren!…
Lees verder

Werkbezoek Spiegelwaal Njjmegen-Lent
Op 12 april 2018 bracht minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen een informeel werkbezoek aan de Spiegelwaal, Nijmegen-Lent.
Lees verder

Ook bedrijven moeten zich aan klimaatakkoord houden vinden Nederlanders

Ook bedrijven moeten zich aan klimaatakkoord houden vinden Nederlanders
Lees verder

Provincie Groningen zet 'buienradar' voor vogels in om windmolens stil te zetten
Lees verder

Rapport 'Circulair, circulairder, circulairst': een vergelijking van tools voor circulair inkopen
Lees verder

Sunpower koopt Amerikaanse fabriek SolarWorld
Lees verder

SER adviseert meer scholing voor specifieke beroepen bij energietransitie
Lees verder

Studenten realiseren N32 Honey Highway
Lees verder

Rapport 'Circulair, circulairder, circulairst': een vergelijking van tools voor circulair inkopen
Lees verder

Zelfvoorzienend Off-grid
Lees verder

Wetenschappers ontdekken nieuw enzym dat plastic eet
Lees verder

Samsom: wijk voor wijk woningen verduurzamen
Lees verder

Provincie Gelderland: Eerste bemesting in proef Kunstmestvrije Achterhoek

Eerste bemesting in proef Kunstmestvrije Achterhoek
Het doel van het project Kunstmestvrije Achterhoek is bemesting verduurzamen door zo veel mogelijk regionaal beschikbare nutriënten te gebruiken.
Lees verder

De film 'de nieuwe Traverse Dieren'
De film 'de nieuwe Traverse Dieren' is uit.
Lees verder

Inzoomsessies Gaaf Gelderland
De provincie organiseerde 2 inzoomsessies over de Omgevingsvisie. Wat moeten we doen om Gelderland schoon, veilig, gezond en welvarend te maken en houden?
Lees verder

Europese steun voor innovatieve ondernemers in Gelderland
Snel handelen bij vergiftiging, resistente SOA-bacteriën opsporen en flexibel en betaalbaar produceren met spuitgietrobots.
Lees verder

Provincie Gelderland: Vragen stellen aan de OV-ambassadeur

Vragen stellen aan de OV-ambassadeur
Sinds vorig jaar werken vrijwilligers in Gelderland als OV-ambassadeur, naar het succesvolle voorbeeld van Overijssel en Flevoland.
Lees verder

Succesvolle actie gratis afvoeren van bestrijdingsmiddelen
De actie bezem door de middelenkast is afgerond. Verouderde, niet meer toegelaten gewasbeschermingsmiddelen werden ingezameld en afgevoerd.
Lees verder

Centrum Kerkdriel klaar na 14 jaar bouwen
In 2004 ging de bouw in het centrum van Kerkdriel van start. Een bijzonder project door het doorzettingsvermogen van de betrokken partijen.
Lees verder

Vijfde editie Cleantech Tomorrow april dit jaar in Epe en Voorst
Op 20, 21 en 24 april 2018 organiseert de Cleantech Regio het jaarlijkse event Cleantech Tomorrow in de gastgemeenten van dit jaar Epe en Voorst.
Lees verder

Nieuwsbrief Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad april 2018

 

online lezen  |  afmelden
NWO
Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad

 
Bevolkingsspreiding levert geen beter functionerende arbeidsmarkt op
Huishoudens en bedrijven vinden de bereikbaarheid van hun woon- of werkplek belangrijk bij hun locatiekeuze. Yuval Kantor ontdekte in zijn promotieonderzoek hiernaar dat spreiding van de bevolking over het land geen beter functionerende arbeidsmarkt oplevert. Hij onderzocht de relatie tussen bereikbaarheid en locatiekeuze vanuit perspectief van ondernemingen en gezinnen. Kantor promoveerde op 16 april aan de Vrije Universiteit Amsterdam op zijn ruimtelijk-economische studies met NWO-financiering uit het programma Duurzame bereikbaarheid van de Randstad.

Een van Kantors studies ging over de directe voordelen die de nabijheid van een treinstation oplevert voor bedrijven. Bedrijven met vooral kantoren hechten aanzienlijke waarde aan de nabijheid van een treinstation, terwijl retailbedrijven meer waarde hechten aan een locatie die daar wat verder vanaf ligt.

Als stations wat verder dan op loopafstand liggen, heeft de nabijheid van zo’n station geen effect op vastgoedprijzen. ‘Verder valt op dat de hoge waardering van stations alleen geldt voor stations met een hoogwaardige dienstregeling, zoals veel intercitytreinen. Stations waar alleen lokale treinen komen, laten de vastgoedprijzen niet stijgen,’ aldus Kantor.

Een andere studie handelde over de vraag of arbeidsmarkten in dichtbevolkte regio’s efficiënter werken dan die in dunbevolkte regio's voor wat betreft het afstemmen van vraag en aanbod in banen. Kantors onderzoek laat zien dat beleid beter niet gebaseerd kan worden op de gedachte dat de bevolking verspreid moet worden voor een beter functionerende arbeidsmarkt.

De laatste studie van Kantor draaide om de veronderstelling dat hoge huisvestingslasten van huizenbezitters een verklarende factor zijn voor het feit dat zij er beter in slagen banen te vinden, vergeleken met huurders. Deze hypothese wordt niet ondersteund door de bevindingen van Kantor. Van het eerder aflossen van de hypotheek, dat door het huidige woningmarktbeleid wordt bevorderd, zijn dus geen nadelige effecten voor de werking van de arbeidsmarkt te verwachten.

Meer informatie

Het promotieonderzoek van Yuval Kantor ‘Transport and spatial development in a multimodal network context’ waaruit het proefschrift ‘Urban Form and the Labourmaket’ voortkwam, maakt deel uit van het programma Strategy towards Sustainable and Reliable Multi-modal Transport in the Randstad (SRMT), een onderdeel van het NWO-programma Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad. Promotoren zijn prof. dr. Jos van Ommeren en prof. dr.Jan Rouwendal.
Bekijk het volledige proefschrift  
 
 
Duurzame Bereikbaarheid van de Randstad
Het programma Duurzame bereikbaarheid van de Randstad (DBR) heeft tot doel de beste academische onderzoeksgroepen in Nederland uit te dagen hun visie te geven op wat nodig is voor een duurzame bereikbaarheid van de Randstad.
Contact

Voor vragen over deze nieuwsbrief kunt u ons mailen: a.moerland@nwo.nl

 
Facebook   Twitter   Google Plus   Linkedin

Nieuwe naam vogelbroedeiland Eemshaven onthuld: 'Stern'

Nieuwe naam vogelbroedeiland Eemshaven onthuld: 'Stern'
Het vogelbroedeiland bij de Eemshaven heeft de naam 'Stern' gekregen. De naam werd op zaterdag 14 april onthuld tijdens de open dag voor projecten in en rondom de Eems-Dollard. Ook werd stilgestaan...
Lees verder

Aanschaf innovatieve machines NovaTrade en Hovécon goed voor Groninger economie
Met de aanschaf van nieuwe innovatieve machines investeren de Groninger bedrijven NovaTrade en Hovécon in een duurzame, efficiënte productieomgeving. Dit stelt de bedrijven in staat de productie te...
Lees verder

Groninger Culturele Ambassade in Leeuwarden
Leeuwarden krijgt een Groninger Culturele Ambassade tussen half september en begin november 2018. Dat gebeurt op verzoek van de Stichting Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Hiermee leveren de...
Lees verder

Subsidie voor Nederlands-Duits project over joodse geschiedenis
Nederland en Duitsland gaan gezamenlijk onderzoek doen naar de joodse geschiedenis in het grensgebied. De Stichting Folkingestraat Synagoge en de Ehemalige Jüdische Schule in Leer gaan na wat de...
Lees verder

EersteKamer heeft net een video geüpload

EersteKamer heeft inajbzMondeling overleg met staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid over het GEAS geüpload De commissie Immigratie & A...

Youtube Logo

inajbzMondeling overleg met staatssecretaris Harbers van Justitie e...
inajbzMondeling overleg met staatssecretaris Harbers van Justitie e...
EersteKamer
YouTube Twitter

http://www.binnenlandsbestuur.nl/rss/default.lynkx?category=147959

'Bruggen Noord-Holland staan op instorten'
Tientallen bruggen en viaducten in de provincie Noord-Holland vertonen dusdanig ernstige problemen door achterstallig onderhoud dat er onacceptabel risico bestaat op instorten. Dat blijkt uit onderzoek door EenVandaag en NH Nieuws.
Lees verder

RvS waarschuwt voor ingrijpen 'van bovenaf'
Het is niet duidelijk hoe in de Omgevingswet de wettelijke taken en bevoegdheden tussen de bestuurslagen zijn verdeeld. De gemeentelijke beleidsvrijheid kan hierdoor in gevaar komen. Dit laten de ervaringen met de stelselherziening in het sociaal domein …
Lees verder

'Kans klein dat Brabant in 2050 energieneutraal is'
De kans lijkt klein dat het Brabant zal lukken om in 2050 energieneutraal te zijn. Het ontbreekt met name de kleine gemeenten aan de bestuurskracht die daarvoor nodig is. Dat stelt bureau Panteia, dat in opdracht van de Vereniging Brabantse Gemeenten en …
Lees verder

Rotterdam onderzoekt discriminatie woningmarkt
De gemeente Rotterdam gaat controleren of verhuurmakelaars discrimineren. Daarbij overweegt Rotterdam ook mysteryguests in te zetten. Rotterdam is al in gesprek met brancheorganisaties zoals makelaarsvereniging NVM over discriminatie. Dat bleek tijdens …
Lees verder

Renovatie Amsterdamse tunnels Amsterdam kost meer
Amsterdam krijgt een flinke financiële tegenvaller voor de kiezen. De renovatie van zowel de IJtunnel als de Piet Heintunnel pakt veel duurder uit dan is gebudgetteerd. Dat staat in een brief die het college van burgemeester en wethouders donderdag …
Lees verder

Renovatie Amsterdamse tunnels kost meer
Amsterdam krijgt een flinke financiële tegenvaller voor de kiezen. De renovatie van zowel de IJtunnel als de Piet Heintunnel pakt veel duurder uit dan is gebudgetteerd. Dat staat in een brief die het college van burgemeester en wethouders donderdag …
Lees verder

Kort geding over kraakactie in Amsterdam
De kraakactie van de uitgeprocedeerde asielzoekers van We Are Here in Amsterdam-Oost komt voor de rechter. Volgens waarnemend burgemeester van Amsterdam, Jozias van Aartsen, dient er op 26 april een kort geding over de vraag of de gekraakte woningen in …
Lees verder

Limburg wil bouw windmolenpark Venlo afdwingen
De provincie Limburg wil de bouw van een windmolenpark bij Venlo desnoods afdwingen. De gemeente Venlo besloot onlangs niet mee te werken aan de bouw van de windturbines vanwege risico's voor de volksgezondheid.
Lees verder

Ondernemingsraad Eneco stapt naar Ondernemingskamer
De centrale ondernemingsraad (or) van Eneco stapt naar de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam om onderzoek te vragen naar het handelen van de raad van commissarissen van het energiebedrijf. Er wordt op korte termijn een verzoek ingediend.
Lees verder

Grote verschillen in laadcapaciteit per gemeente
Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Schiermonnikoog, Amstelveen, Barendrecht. Deze gemeenten scoren het hoogst met hun netwerk aan openbare laadpalen, zo blijkt uit de Benchmark openbaar laden.
Lees verder

Gezondheidsbeleid steden komt niet van de grond
Het gezondheidsbeleid is in de meeste steden nog sterk verkokerd. De domeinen gezondheid en ruimtelijke ordening blijken in de praktijk gescheiden werelden. Daardoor blijft het streven naar een gezonde leefomgeving in steden beperkt tot het voldoen aan …
Lees verder

Kabinet kan door met luchthaven Lelystad
De uitbreiding van luchthaven Lelystad is een stap dichterbij gekomen. Het aangepaste milieueffectrapport is goedgekeurd. Het is goed dat we verder kunnen, reageert minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Het is een tegenvaller …
Lees verder

Limburg vraagt Rijk 172,5 miljoen voor duurzaamheid
Limburg wil de komende jaren tienduizenden woningen verduurzamen, de CO2-uitstoot op industrieterrein Chemelot middels nieuwe technieken fors terugdringen en in de krimpregio rond Heerlen een groot aantal winkels, woningen en kantoren slopen. In totaal …
Lees verder

Energietransitie onder druk door gebrek aan personeel
De gemeentelijke ambities voor een snelle energietransitie kunnen onder druk komen te staan door een gebrek aan werknemers met de kennis die daarbij nodig is. Er moet veel meer worden gedaan om mensen op te leiden en om te scholen voor beroepen gericht …
Lees verder